Search by name
नाम
 
     
स. क्र.पंजीयन क्र.नामपिता का नामपता
1 JGR00001श्री फिरतुरामननकी राम 
2 JGR00002श्री तीजरामफिरतुराम 
3 JGR00003श्री मनहरणफिरतु राम 
4 JGR00004श्री मती नान बाईगंजहा राम 
5 JGR00005श्री बेचूरामझुरूराम 
6 JGR00006श्री मती करूणानिधिलल्ली 
7 JGR00007श्री ज्योतिलालशिवरतन 
8 JGR00008श्री कार्तिकरामगोविंद राम 
9 JGR00009श्री मती उर्मिला बाईस्व मंगलू 
10 JGR00010श्री झाकूलालसमारू राम 
11 JGR00011श्री राधेश्यामसाहेबलाल 
12 JGR00012श्री गणेश रामसमारू राम 
13 JGR00013श्री भुवनेश्वरगणेशराम 
14 JGR00014श्री चमार सिंहरामप्रसाद 
15 JGR00015श्री सुखरामरामप्रसाद 
16 JGR00016श्री शुकालु रामभागीरथी 
17 JGR00017श्री विजयसुकालु राम 
18 JGR00018श्री रामसिंहसुकालुराम 
19 JGR00019श्री प्रेमलालसुकालुराम 
20 JGR00020श्री सीतारामसाहेब 
21 JGR00021श्री लच्छीरामसुकालुराम 
22 JGR00022श्री समेलालशिवचरण 
23 JGR00023श्री समे कुमारशिवचरण 
24 JGR00024श्री चन्द्रपालशिवप्रसाद 
25 JGR00025श्री मंगनु रामछोटे लाल 
26 JGR00026श्री रामप्रसादकुशवाराम 
27 JGR00027श्री गोकुलमहेत्तर 
28 JGR00028श्री टीकारामगोकुल 
29 JGR00029श्री संतोषफिरता 
30 JGR00030श्री लक्ष्मी नारायणमहेश राम 
31 JGR00031श्री समारू रामकालिका प्रसाद 
32 JGR00032श्री राजेन्द्रसियाराम 
33 JGR00033श्री संतोषसियाराम 
34 JGR00034श्री पुष्पेन्द्रसियाराम 
35 JGR00035श्री रविशंकरसियाराम 
36 JGR00036श्री राकेशसियाराम 
37 JGR00037श्री रथरामझुरूराम 
38 JGR00038श्री श्यामलालगागोलीराम 
39 JGR00039श्री रामेश्वरचंद्रपाल 
40 JGR00040श्री धनीरामदेवराम 
41 JGR00041श्री पुनीरामशिवचरण 
42 JGR00042श्री छेदीरामदेवराम 
43 JGR00043श्री सियारामसाहेब राम 
44 JGR00044श्री डमरूधरफूलसाय 
45 JGR00045श्री गोवर्धनहरिप्रसाद 
46 JGR00046श्री भरत लालभुवनलाल 
47 JGR00047श्री द्वारिका प्रसादइतवारी 
48 JGR00048श्री जगदीशमजाराम 
49 JGR00049श्री शिवरामरूपसाय 
50 JGR00050श्री रामप्रसादमंगल राम 
51 JGR00051श्री पितांबरफूलसाय 
52 JGR00052श्री रामदुलारेलालमन 
53 JGR00053श्री किर्तन लालशिवदयाल 
54 JGR00054श्री बाबूलालरामप्रसाद 
55 JGR00055श्री श्यामलालहरिराम 
56 JGR00056श्री रामदुलारसुकालु राम 
57 JGR00057श्री चन्द्रभूषणगाढासाय 
58 JGR00058श्री गाढारामकार्तिकराम 
59 JGR00059श्री भुरू रामसंताराम 
60 JGR00060श्री रामनारायणसंताराम 
61 JGR00061श्री सुखदेवचंद्रिका प्रसाद 
62 JGR00062श्री गोसाईनवधाराम 
63 JGR00063श्री बालुरामबहुलाराम 
64 JGR00064श्री जगतराममनोहर लाल 
65 JGR00065श्री गंगाधरजगतराम 
66 JGR00066श्री फिरन लालननकी दाउ 
67 JGR00067श्री कुसुमफिरन कुम्हार 
68 JGR00068श्री समारू रामनान्ही राम 
69 JGR00069श्री देव प्रसाद कांशी राम 
70 JGR00070श्री गन्नु रामलउधाराम 
71 JGR00071श्री मति तील बाईरामकिशन 
72 JGR00072श्री कुंजरामशिवदयाल 
73 JGR00073श्री हीरालालशिवदयाल 
74 JGR00074श्री श्यामलालरामप्रसाद 
75 JGR00075श्री राजु कुमारमहेशराम 
76 JGR00076श्री मति मीना बाई बाबूलाल 
77 JGR00077बुटटु लालराधेलाल 
78 JGR00078श्री दुजरामराधेलाल 
79 JGR00079श्री राधेलालईतवारी राम 
80 JGR00080श्री अयोध्याराधेलाल 
81 JGR00081श्री बालमीकरामकुमार 
82 JGR00082श्री राजेशमहेश 
83 JGR00083श्री बुद्‌धुराममांजाराम 
84 JGR00084श्री माखन लालस्व. उमा शंकर 
85 JGR00085श्री छोटेलालदाऊराम 
86 JGR00086श्री लखनलालस्व. उमाशंकर 
87 JGR00087श्री देवी प्रसादहरलाल 
88 JGR00088श्री समारूलालदुलारी राम 
89 JGR00089श्री लखनलालछेडू राम 
90 JGR00090श्री लखेश्वरीस्व. चंदन 
91 JGR00091श्री हरलालचंदन कुंभ्कार 
92 JGR00092---NULL 
93 JGR00093श्री कुश कुमारकार्तिक राम 
94 JGR00094श्री रामशरणस्व.श्यामलाल 
95 JGR00095श्री गजाधरबरातु राम 
96 JGR00096श्री शिव कुम्हारछेदी लाल 
97 JGR00097श्री गंगारामहिरासाय कुम्हार 
98 JGR00098श्री शोभारामसुन्दर राम कुम्हार 
99 JGR00099श्री झंगलुफेकु राम 
100 JGR00100श्री हरिराममिट्‌ठु राम 
101 JGR00101श्री फिरन रामसंतराम 
102 JGR00102श्री बली रामफेकु राम 
103 JGR00103श्री विनोद कुमारचंद राम 
104 JGR00104श्री बुधरामदुखी राम 
105 JGR00105श्री दलसायठंगु राम 
106 JGR00106श्री सुख राममेहत्तर 
107 JGR00107श्री मुकुंदकुशवा 
108 JGR00108श्री हंसतरामचमरू राम 
109 JGR00109श्री हरिप्रसादहंसत राम 
110 JGR00110श्री जगदीशझाडू राम 
111 JGR00111श्री मति कचरा बाई छननु लाल 
112 JGR00112श्री मति रामबाईस्व.जानीक राम 
113 JGR00113श्री मति सुशीला बाईआनंद राम 
114 JGR00114श्री फुलसायडोकरी राम 
115 JGR00115श्री खीरसिंहमानिक राम 
116 JGR00116श्री मति संतोषी बाईहनुमान 
117 JGR00117श्री मति फुलबाई कुंवरमहेत्तर 
118 JGR00118श्री मति पराना बाईअसिद राम 
119 JGR00119श्री मेघाबाईबीरसिंह 
120 JGR00120श्री मिटठ्‌ रामतांती राम 
121 JGR00121श्री दुजरामअसीद राम 
122 JGR00122श्री धनसायमिटठ्‌राम 
123 JGR00123श्री मोहन लालमेहत्तर 
124 JGR00124श्री पुनी रामधनसाय 
125 JGR00125श्री तीजरामअसिद राम 
126 JGR00126श्री श्रीरामअसिद राम 
127 JGR00127श्री रेशम लालअसिद राम 
128 JGR00128श्री रेशमलालबुधराम 
129 JGR00129श्री हीरासायबुधराम 
130 JGR00130श्री चंदरामसाध राम कुम्हार 
131 JGR00131श्री मति गंगा बाईरामनारायण 
132 JGR00132श्री कुलदीपचंदराम 
133 JGR00133श्री टीकारामचंदराम 
134 JGR00134श्री दिनेश प्रसादझाडू राम 
135 JGR00135श्री दुजरामबली राम 
136 JGR00136श्री जेठू रामललवा 
137 JGR00137श्री देवराजजेठु राम 
138 JGR00138श्री राजकुमारजेठूराम 
139 JGR00139श्री शिवकुमारजेठूराम 
140 JGR00140श्री राजीव कुमारजेठू राम 
141 JGR00141श्री महंत रामसाखी राम 
142 JGR00142श्री कालू प्रसादनिचवा कुम्हार 
143 JGR00143श्री मोतीलालललवा कुम्हार 
144 JGR00144श्री बेधू रामकार्तिक राम 
145 JGR00145श्री मधुसूदनकामता 
146 JGR00146श्री गौतम कुंभकारकार्तिक राम 
147 JGR00147श्री छेदु रामकार्तिक राम 
148 JGR00148श्री मति बदर्रास्व. कला राम 
149 JGR00149श्री शिवकुमारकन्छेदी कुम्हार 
150 JGR00150श्री मति गहन बाईरामप्रसाद 
151 JGR00151श्री संतोष कुमारफिरता राम 
152 JGR00152श्री नोहर सायशिवप्रसाद 
153 JGR00153श्री अशोकजीत राम 
154 JGR00154श्री होरीलालबाबु लाल कुम्हार 
155 JGR00155श्री बरातु राममंगल राम 
156 JGR00156श्री नान्हु रामकुबेर 
157 JGR00157श्री रामलालमनबोधी राम 
158 JGR00158श्री कन्हैया लालमन्नु लाल 
159 JGR00159श्री मति संदरी बाईभरतलाल 
160 JGR00160श्री धरम लालइतवारी राम 
161 JGR00161श्री रामप्रसादनानकुन 
162 JGR00162श्री फिरतुराममनबोधी 
163 JGR00163श्री संतोषरामप्रसाद 
164 JGR00164श्री डोल प्रसादनानदाउ कुम्हार 
165 JGR00165श्री सलदु रामबोधराम कुम्हार 
166 JGR00166श्री चमार सिंहबरतु राम कुम्हार 
167 JGR00167श्री करमन सिंहबरनु कुम्हार 
168 JGR00168श्री गुरूवार सिहंनानदाऊ कुम्हार 
169 JGR00169श्री दिनेश कुमारकसक राम 
170 JGR00170श्री शत्रुहन सिंहस्व. भुवन 
171 JGR00171श्री चिन्ता रामभगत राम 
172 JGR00172श्री दुकालु सोनु राम 
173 JGR00173श्री पंचरामकार्तिक राम 
174 JGR00174श्री खोरबहराधीरसाय 
175 JGR00175श्री रथ रामधनी राम 
176 JGR00176श्री संतोष कुमारछबीलाल 
177 JGR00177श्री छत्तर रामबिहारी लाल 
178 JGR00178श्री तोषरामफुलसाय 
179 JGR00179श्री चक्रधर प्रसादस्व. श्री हालुराम 
180 JGR00180श्री सीतारामश्री चक्रधर प्रसाद 
181 JGR00181श्रीमति समुंदबाई स्व श्री पुरीराम 
182 JGR00182श्री रामनाथ कुम्हारछेडुराम कुम्हार 
183 JGR00183श्री सुकदेवस्व.श्री शिवचरण 
184 JGR00184श्री मदन लालश्री मनोहर ेलाल 
185 JGR00185श्री सीताराम कुम्हा.नरायण कुम्हा 
186 JGR00186श्री बलराम कुम्हा.श्री रामनाथ 
187 JGR00187श्री टींगुराम स्व.श्री सोनउ राम 
188 JGR00188श्री सुदर्शनस्व.श्री शिवचरण 
189 JGR00189श्री मंगतुरामस्व.रामशाय 
190 JGR00190श्री श्यामलालस्व. श्री शुकल 
191 JGR00191श्री रामाधीन कुम्हा.घसीया कुम्हा. 
192 JGR00192श्री धनीरामबुधराम कुम्हा. 
193 JGR00193श्री फिरूरामकार्तिकराम 
194 JGR00194श्री छोटलाल कुम्हा.बलराम 
195 JGR00195श्री उजितरामछउराम कुम्हा. 
196 JGR00196श्री पंचुराम कुुम्हा.भगउराम 
197 JGR00197श्री रामभजनरामकुमार 
198 JGR00198श्री आनंदराम भगउराम 
199 JGR00199श्री प्राणनाथधनीराम कुम्हा. 
200 JGR00200श्री कलारामजीवनलाल 
201 JGR00201श्री बरातुरामगजानंद 
202 JGR00202श्री रमेश कुमारनुदुराम 
203 JGR00203श्री पुनउरामगजानंद कुम्हा. 
204 JGR00204श्री रामकृष्ण प्रजा.छोटेलाल 
205 JGR00205श्री मनीराम कुम्हा.भोलाराम 
206 JGR00206श्री श्यामलालस्व. छोटेलाल 
207 JGR00207श्री बानुराम कुम्हा.पुनीराम 
208 JGR00208श्री तीलक रामसुकराम कुम्हा. 
209 JGR00209श्रीमति बैगीन बाईश्री बल्दुराम 
210 JGR00210श्री भागवत प्रसादमुरीतराम 
211 JGR00211श्री छोटेराम कुम्हा.भोलाराम 
212 JGR00212श्री बल्दुरामकार्तिकराम 
213 JGR00213श्री जगन्नाथनन्दुराम कुम्हा. 
214 JGR00214श्री अर्जुन कुम्हा.समयलाल 
215 JGR00215श्री मुन्ना पुजा.भगवानदीन 
216 JGR00216श्री समयलालविश्राम कुम्हा. 
217 JGR00217श्री राजेन्द्र प्रसाद रामपियारे 
218 JGR00218श्री प्रेमलालविश्राम कुम्हा. 
219 JGR00219श्री सुखलाल कुम्हा.मुरली कुम्हा. 
220 JGR00220श्री राजेश कुम्हा.लल्लाराम 
221 JGR00221श्री शिव प्रसादराममिलन प्रजा. 
222 JGR00222श्री लखन चक्र.नानकुन चक्र. 
223 JGR00223श्री शंकर लालस्व.मलखान 
224 JGR00224श्री शिवशंकरस्व.जगेश कुमार 
225 JGR00225श्री रामनाथजगेशेवर 
226 JGR00226श्री बजारी कुम्हा.ईतवारी कुम्हा. 
227 JGR00227श्री धरमलालस्व.श्री लालराम 
228 JGR00228श्री दयाराम कुम्हा.रामनोहर 
229 JGR00229श्री कृष्णकुमारछोटेलाल 
230 JGR00230श्री मालिकरामछोटेलाल 
231 JGR00231श्री सालिकरामछोटेलाल 
232 JGR00232श्री चैेतरामघासीराम कुम्हा. 
233 JGR00233श्री छोटेलालभंदई कुम्हा. 
234 JGR00234श्रीमति कांतिबाईस्व.श्री लालराम 
235 JGR00235श्री धनीराम कुम्हा.गौदिया कुम्हा. 
236 JGR00236श्री रतनलालस्व.प्रेमलाल 
237 JGR00237श्री राजेशकुमारलाल कुम्हा. 
238 JGR00238श्री गोल्हाई कुम्हा.श्यामलाल 
239 JGR00239श्री मोहन कुम्हा.घुघरा 
240 JGR00240श्री उदय रामचुन्नीराम 
241 JGR00241श्री प्रहलाद कुम्हा.स्व.श्री रामलाल 
242 JGR00242श्री संतराम पुजा.शंकर लाल 
243 JGR00243श्री घिरपाल कुम्हा.रामअवतारNULL 
244 JGR00244श्री धरमलालहनुमानदीन 
245 JGR00245श्री हनुमानदीनदिवान कुम्हा. 
246 JGR00246श्री बलराम प्रजा.रामकुमार 
247 JGR00247श्री मंगलदीन कुम्हा.जंगा प्रसाद 
248 JGR00248श्री संतोष कुमारभगवानदीन 
249 JGR00249श्रीमति कांतिबाई प्रेमलाल 
250 JGR00250श्री संगीता कुम्हा.परदेशी कुम्हा. 
251 JGR00251वेदराम कुम्हारस्व .प्रेमलाल कुम्हार 
252 JGR00252श्री मतलबी कुम्हा.शिवपथ 
253 JGR00253श्री गजाधर कुम्हा.हकीमराम 
254 JGR00254श्री रामलाल कुम्हा.सखीराम 
255 JGR00255श्री बालमीक प्रजा.रामकुमार प्रजा. 
256 JGR00256श्री सालिकराम कुम्हा.रामाधीन 
257 JGR00257श्री राधेलालजगदीश कुम्हा. 
258 JGR00258श्री रामाधीनईश्वरदीन 
259 JGR00259श्री किरण कुम्हा.स्व. श्रवण कुम्हा. 
260 JGR00260श्री मंजु प्रजा.रामाधीन प्रजा. 
261 JGR00261श्री सुखनंदन कुम्हा.स्व.दसई 
262 JGR00262श्री सुरेश कुम्हा.लल्लाराम 
263 JGR00263श्रीमती मालती बाईस्व.गोपीकुम्हा. 
264 JGR00264श्री रामपालसुखनंदन कुम्हा. 
265 JGR00265श्री सोनउ कुम्हा.गजानंद कुम्हा. 
266 JGR00266श्री कामता प्रसादजुगुलकिशोर 
267 JGR00267श्री संतुरामस्व.श्री राम सहाय 
268 JGR00268श्री दरशुकार्तिकराम 
269 JGR00269श्री मिथलेश कुमारगोपाल प्रसाद 
270 JGR00270श्री हुलासरामगंगु कुम्हार 
271 JGR00271श्री देवेन्द्र कुमारहुलासराम 
272 JGR00272श्री खोलबहरा राममहेश राम 
273 JGR00273श्री रामकुमारमन्नुलाल कुम्हा. 
274 JGR00274श्री चुडामणी कुम्हा.स्व.श्री कंवल 
275 JGR00275श्री लखनलालस्व.श्री बद्री प्रसाद 
276 JGR00276श्री तेजारामस्व.श्री देवनरायण 
277 JGR00277श्री दिनदयाल कुम्हा.स्व.श्री गंगु 
278 JGR00278श्री गांधी कुम्हा.स्व.श्री लतालुराम 
279 JGR00279श्री जीरतरामस्व.श्री मालिकराम 
280 JGR00280श्री संतोष कुम्हा.स्व.श्री सुखीराम 
281 JGR00281श्री राजेश कुम्हा.स्व.श्री दिलीप 
282 JGR00282श्री माखनलालस्व.श्री बद्रीप्रसाद 
283 JGR00283श्री मनीराम श्री माखन लाल 
284 JGR00284श्री अनेकराम प्रजापतिश्री जयीराम 
285 JGR00285श्री माखनलालश्री घासीराम 
286 JGR00286श्री अयोध्या प्रसादश्री माखनलाल 
287 JGR00287श्री मिलऊराम श्री स्व.श्री जयराम 
288 JGR00288श्री लखन प्रसादस्व. घासी प्रसाद 
289 JGR00289श्री भानु प्रतापश्री कलाराम 
290 JGR00290श्री राममिलन श्री रामनिहोरा 
291 JGR00291श्री मोहन लालश्री कलाराम 
292 JGR00292श्री सुखधन स्व. श्री जुगरू 
293 JGR00293श्री रामलाल श्री राममिलन 
294 JGR00294श्री मेवाराम श्री जयराम प्रजापति 
295 JGR00295श्री ध्यानु प्रसाद स्व. श्री भोलिया 
296 JGR00296श्रीमति मीराबाई श्री आत्माराम 
297 JGR00297श्री रामेश्वर स्व.श्री बैठमाल 
298 JGR00298श्री रामरतन श्री जीतराम 
299 JGR00299श्री सोमप्रसादश्री मैतुराम कंभकार 
300 JGR00300श्री राजुप्रसाद कुंभस्व.श्री बैठमाल 
301 JGR00301श्रीमति अमेरिका बाईस्व.चिंताराम 
302 JGR00302श्री गजाधर कुंभ.श्री बरातु कुंभकार 
303 JGR00303श्री रधुुुबर प्रसाद स्व.श्री चिंताराम 
304 JGR00304श्री पुन्नीलालश्री जीवराखन 
305 JGR00305श्री रमेशश्री रामचरण कुंभकार 
306 JGR00306श्री बरातुराम श्री जनक राम 
307 JGR00307श्री गीरधारीलाल श्री श्यामलाल 
308 JGR00308श्री देवनारायण कुंभ.स्व. प्राणनाथ 
309 JGR00309श्री रमायण लालश्री मनहरण लाल 
310 JGR00310श्री दामोदर श्री मनहरण लाल 
311 JGR00311श्री बंशीलालश्री शत्रुहन कुंभकार 
312 JGR00312श्री दिनेश कुमारश्री बरातु राम 
313 JGR00313श्री बनवासीश्री शुत्रुहन कुंभकार 
314 JGR00314श्री सत्यनारायण स्व.श्री लखनलाल 
315 JGR00315श्री शिवकुमार स्व. श्री नूतन प्रसाद 
316 JGR00316श्री रामचरणश्री श्यामलाल कुंभकार 
317 JGR00317श्रीमति अमोला बाई स्व.श्री केदरी 
318 JGR00318श्री रामप्रसाद स्व.श्री चिन्ताराम 
319 JGR00319श्री गणेश राम श्री रामचरण 
320 JGR00320श्री गंगाप्रसाद स्व.श्री चिन्ताराम 
321 JGR00321श्री रामकन्हारस्व.श्री नोहर कुंभकार 
322 JGR00322श्री दिपक लालस्व.श्री प्यारेलाल 
323 JGR00323श्री समारूस्व. ललहाराम कुंभकार 
324 JGR00324श्री माघोकुमारश्री रामकन्हाई 
325 JGR00325श्री कांति कुमार स्व.श्री रामझूल 
326 JGR00326श्री राजकुमारश्री ढ़ंडाराम कुंभकार 
327 JGR00327श्री सुखीराम स्व.श्री कार्तिकराम 
328 JGR00328श्री अमृत लालश्री प्यारेलाल 
329 JGR00329श्री कुष्णकुमार श्री रामझूल 
330 JGR00330श्री बैसाखू राम श्री समारू राम 
331 JGR00331श्री नंदलालस्व.श्री रामचरण 
332 JGR00332श्री बसंतस्व.श्री जगन्नाथ कुभकार 
333 JGR00333श्री नान्हू श्री साधराम कुंभकार 
334 JGR00334श्री जानवीलालश्री रामप्रसाद 
335 JGR00335श्री ध्यानु प्रसाद स्व. श्री भोलिया 
336 JGR00336श्री गिरवरश्री रामप्रसाद कुम्हार 
337 JGR00337श्री राकेशश्री गिरधारीलाल 
338 JGR00338श्री कौशल प्रसादश्री मइका प्रसाद 
339 JGR00339श्री शिव रामश्री सन्ता चक्रधारी 
340 JGR00340श्री लक्ष्मण श्री बंशपति कुम्हार 
341 JGR00341श्री हलधरश्री देवीदीन कुम्हार 
342 JGR00342श्री बड़ी प्रसादश्री छोटेलाल 
343 JGR00343श्री मनीलालश्री बेटई कुम्हार 
344 JGR00344श्री लक्ष्मीप्रसाद श्री दद्‌दीराम 
345 JGR00345श्री लालाराम पाड़े श्री दच्छीराम 
346 JGR00346श्री रामप्रसाद श्री भोलिया कुम्हार 
347 JGR00347श्री गिरधारीश्री मइका प्रसाद 
348 JGR00348श्री दिलदार चक्र.श्री रामजियावन 
349 JGR00349श्री रामधार कुम्हारश्री पंछीलाल 
350 JGR00350श्री पंछी रामश्री लालमन 
351 JGR00351श्री बसंत कुमारश्री पंछीलाल 
352 JGR00352श्री माखन लालश्री चिंधा 
353 JGR00353श्री शिवकुमारश्री जगदीश कुमार 
354 JGR00354श्री रामलालश्री बिलेली चक्रधारी 
355 JGR00355श्री मनोज श्री जगदीश कुम्हार 
356 JGR00356श्री राजनरायणश्री रामलाल 
357 JGR00357श्री चुड़ामणीश्री रामलाल 
358 JGR00358श्री नंदमणीश्री रामलाल चकधारी 
359 JGR00359श्री सुखनंदनश्री रामलाल चक्रधारी 
360 JGR00360श्री जगदीशश्री बल्देव कुम्हार 
361 JGR00361श्री दिलदार चक्र.श्री रामजियावन 
362 JGR00362श्री शिवकुमारश्री जगदीश कुम्हार 
363 JGR00363श्री रामचरणश्री रामाधार कुम्हार 
364 JGR00364श्री हरीशच्रंद श्री लल्लू कुम्हार 
365 JGR00365श्री मोहन कुम्हारश्री बुद्‌धू कुम्हार 
366 JGR00366श्री चंदूलालश्री देवीदिन कुम्हार 
367 JGR00367श्री शांतीलालश्री जगदीश कुम्हार 
368 JGR00368श्री सोनू चक्रधारीश्री माखन लाल 
369 JGR00369श्री शिवनारायणस्व.श्री प्राणनाथ 
370 JGR00370श्री देवबली कुंभ.श्री शिवनारायण 
371 JGR00371श्री जगेश्वर श्री सुखदेव कुभकार 
372 JGR00372श्री गुनारामश्री द्वरिका प्र्रसाद 
373 JGR00373श्री रामदयााल श्री द्वारिका प्रसाद 
374 JGR00374श्री दयाराम श्री द्वारिका प्रसाद 
375 JGR00375श्री नानकन श्री पोलाराम 
376 JGR00376श्री केशव श्री पोलाराम कुम्हार 
377 JGR00377श्री ननकीरामश्री पोलाराम 
378 JGR00378श्री श्यामलालस्व.श्री रेशमलाल 
379 JGR00379श्री शुक्रवार श्री पोलाराम 
380 JGR00380श्री द्वारिका प्रसाद श्री बैजनाथ 
381 JGR00381श्री हरिचरण श्री पोलाराम 
382 JGR00382श्री मरू कुम्हार श्री बालकू राम 
383 JGR00383श्री सुन्दरलालश्री रेशमलाल 
384 JGR00384श्रीमति सुरूहुत्ती श्री रेशमलाल 
385 JGR00385श्री रघुनंदन श्री माधव 
386 JGR00386श्री राजकुमारस्व.श्री माधवराम 
387 JGR00387श्री रामभगत श्री छोटूराम 
388 JGR00388श्री परन लालश्री फुन्टी लाल 
389 JGR00389श्री सोमन लाल श्री रामप्रसाद 
390 JGR00390श्री शिवप्रसाद श्री मइका प्रसाद 
391 JGR00391श्री रामदुलारी स्व.श्री बैठमाल 
392 JGR00392श्री गौतम प्रसाद श्री रामदुलारी 
393 JGR00393श्री चन्द्रभान श्री रामदुलारी 
394 JGR00394श्री विजय कुमारश्री रघुवीर 
395 JGR00395श्री ढ़केश्वर श्री मनहरण 
396 JGR00396श्री नारायण प्रसाद श्री रामचरण 
397 JGR00397श्री मनहरणस्व. श्री पुनुराम 
398 JGR00398श्री संजय कुमार श्री पूरन लाल 
399 JGR00399श्री रामकुमार स्व.श्री प्यारेलाल 
400 JGR00400श्री नरेन्द्र श्री जीतराम कुंभकार 
401 JGR00401श्री रघुवीर प्रसादश्री चिन्ताराम 
402 JGR00402श्री जशपाल श्री नूतन प्रसाद 
403 JGR00403श्री द्वारिका प्रसाद श्री जुड़ावन 
404 JGR00404श्रीमति बिरस्पति बाईश्री रामप्रसाद 
405 JGR00405श्री हेमंत कुमारश्री सोमप्रसाद 
406 JGR00406श्री दशरू रामश्री मिलाऊराम 
407 JGR00407श्री जगदीश श्री लखन कुंभकार 
408 JGR00408श्री तुकाराम श्री सोमप्रसाद 
409 JGR00409श्री रामपाल श्री नूतन प्रसाद 
410 JGR00410श्री गनपत श्री बरातू राम 
411 JGR00411श्री लक्ष्मी प्रसादश्री जुड़ावन कुम्हार 
412 JGR00412श्री सुरेश कमार श्री दिलहरण 
413 JGR00413श्री महेन्द्र श्री रामदयाल 
414 JGR00414श्री छोटेलालश्री बुधराम 
415 JGR00415श्रीमति उषाबाई श्री रामकुमार 
416 JGR00416श्रीमति सीताबाई श्री परदेशी 
417 JGR00417श्री पुजराम श्री पुरूलाल 
418 JGR00418श्रीमति जेठिया बाई श्री कन्हैया 
419 JGR00419श्री लखनलाल श्री बलीराम 
420 JGR00420श्री शिवनारायण श्री अवध राम 
421 JGR00421श्री देवनारायण श्री गेंदराम 
422 JGR00422श्री जवाहर लाल श्री जनीराम 
423 JGR00423श्री रामलाल श्री जनीराम 
424 JGR00424श्री अघोरी रामश्री सुरीत राम 
425 JGR00425श्री जयनारायण स्व.श्री गेंदराम 
426 JGR00426श्री जोधरामश्री मुरीतराम 
427 JGR00427श्री देवेन्द्र श्री जयनारायण कुभकार 
428 JGR00428श्री ललित कुमार श्री शिवनारायण 
429 JGR00429श्री पुनीत नारायणश्री अवध राम 
430 JGR00430श्री साहेब लालश्री जनीराम 
431 JGR00431श्री रामसजीवन श्री जनीराम 
432 JGR00432श्री श्यामलाल श्री जनीराम 
433 JGR00433श्री रामप्रसाद श्री रेशम लाल 
434 JGR00434श्री गजाधर स्व.श्री हकीम 
435 JGR00435श्री रविन्द्र कुमारश्री गजाधर 
436 JGR00436श्री रामलखनस्व.श्री सखीराम 
437 JGR00437NULLNULL 
438 JGR00438श्री अर्जुन रामरामलखन 
439 JGR00439श्री संतोष कुमारलाला राम 
440 JGR00440श्री कुंजराममहादेव 
441 JGR00441श्री सत्यनारायणजेठु राम 
442 JGR00442श्री देव राजजेठु राम 
443 JGR00443श्री रामगोपालश्री मंगल राम 
444 JGR00444श्री राजेन्द्र्ररामगोपाल 
445 JGR00445श्री रामकृपालश्री छोटका राम 
446 JGR00446श्री छोटेलालनिचवा राम 
447 JGR00447श्री कालु रामनिचवा राम 
448 JGR00448श्री शत्रुहनभुवन राम 
449 JGR00449श्री .खोलबहरामहेश कुमार 
450 JGR00450श्री रमेश कुमारकुन्जलु राम 
451 JGR00451श्री फिरत रामसंत राम 
452 JGR00452श्री जगनाथश्री छेदी लाल 
453 JGR00453श्री बेदु लालबैजनाथ 
454 JGR00454श्री श्याम लालवीर सींह 
455 JGR00455श्री शिवकुमार श्री जैठुराम प्रजापति 
456 JGR00456श्री मनोज कुमारश्री मिठाईलाल 
457 JGR00457श्री राजकुमार श्री जेठूराम कुम्हार 
458 JGR00458श्री जेठूराम श्री ललवाराम 
459 JGR00459श्री विदेशी श्री ईतवारी राम 
460 JGR00460श्री समारू श्री पुरौ 
461 JGR00461श्री नोषराम श्री फुलसाय 
462 JGR00462श्री पंचराम श्री कार्तिकराम 
463 JGR00463श्री रथ रामश्री धनीराम 
464 JGR00464श्री छत्तर राम श्री धनीराम 
465 JGR00465श्री संतोष श्री छबीलाल 
466 JGR00466गुरूबारिन श्री पंचराम 
467 JGR00467श्री चिन्ता राम श्री भगत राम 
468 JGR00468श्री महादेव श्री भीरदास 
469 JGR00469श्री खोलबहरा श्री खीरसींग 
470 JGR00470श्री खोलबहरा श्री पिलवाराम 
471 JGR00471श्री छतराम श्री बिहारी 
472 JGR00472श्री अशोक कुमारश्री आरती कुमार 
473 JGR00473श्री सुरेश कुमारश्री जगदीश कुमार 
474 JGR00474श्री घासीरामश्री बड़कूराम 
475 JGR00475श्री अशोक कुमारश्री त्रिवेणी 
476 JGR00476श्री महावीर कुम्हार श्री छोटूराम 
477 JGR00476(A)श्री नेत रामश्री रूप राम 
478 JGR00477श्री संतोषस्व लुवाउ राम 
479 JGR00478श्री काशी रामश्री रूप राम 
480 JGR00479श्री बजरंगश्री मेहत्तर राम 
481 JGR00480श्री लक्षमण प्रसादस्व ननकी राम 
482 JGR00481श्री कुज रामश्री रूप राम 
483 JGR00482श्री गोसाई रामरूप राम 
484 JGR00483श्री रूप रामश्री भुलाउ राम 
485 JGR00484श्री बाबु लालसुक लाल 
486 JGR00485श्री दरश रामसुक लाल 
487 JGR00486श्री कुजा कुमारस्व रामझुल 
488 JGR00487श्री लुददेरामसोजे राम 
489 JGR00488श्री रमेश श्री बाबूलाल 
490 JGR00489श्री परदेशी श्री मदनलाल 
491 JGR00490श्री नवरतन श्री पुरषोत्तम 
492 JGR00491श्री सुरेन्द्र श्री चन्द्रभान 
493 JGR00492श्री यतराम श्री रघुनाथ 
494 JGR00493श्री कन्हाई राणा श्री परमानन्द 
495 JGR00494श्री रेशम लालश्री शंकर लाल 
496 JGR00495श्री भीमराणा श्री परमानंद 
497 JGR00496श्री वेदराम श्री बंशीधर 
498 JGR00497श्री भोज कुमारश्री सकीरतन 
499 JGR00498श्री सकीरतन श्री धरनी धर 
500 JGR00499श्री कान्हू राणा श्री परमांनंद 
501 JGR00500श्री तरूलाल श्री उज्जवल 
502 JGR00501श्री मकरध्वज श्री उज्जवल राणा 
503 JGR00502श्री जगबंधु श्री गंगाराम 
504 JGR00503श्री दौलतराम श्री चैतन 
505 JGR00504श्री मिलाप राणाश्री बरि राणा 
506 JGR00505श्री भजन लाल श्री बंशीधर 
507 JGR00506श्री अमरधर कुम्हारश्री श्यामलाल 
508 JGR00507श्री श्यामकुमारश्री वाशुदेव कुम्हार 
509 JGR00508श्री संतोष कुम्हारश्री श्यामलाल 
510 JGR00509श्री सीताराम कुम्हारश्री पुष्तीराम 
511 JGR00510श्री राजकुमारश्री जेठूराम कुम्हार 
512 JGR00511श्री जगतरामश्री दुष्ती राम कुम्हार 
513 JGR00512श्री सरघाराम राणाश्री ठण्डाराम 
514 JGR00513श्री पदम कुम्हारश्री बैसाखू कुम्हार 
515 JGR00514श्री पदुम कुम्हार श्री बैसाखू कुम्हार 
516 JGR00515श्री ललीतराम कुम्हार श्री पुस्तम 
517 JGR00516श्री नेगीलाल राणाश्री देवचरण कुम्हार 
518 JGR00517श्री राजीव राणाश्री नंदलाल राणा 
519 JGR00518श्री डमरूधरश्री भागीरथी 
520 JGR00519श्री हर्षिकेश श्री मिलाप राणा 
521 JGR00520श्री उज्जवल राणाश्री बैसाखू 
522 JGR00521श्री शशीकुमारस्व. श्री हरि राणा 
523 JGR00522श्री लखन राणा स्व. श्री बोधराम 
524 JGR00523श्री रामेश्वर स्व.श्री ब्रम्हा प्रसाद 
525 JGR00524श्री चैतराम श्री गजाधर राणा 
526 JGR00525श्री ललीत राणास्व. श्री ब्रम्हा प्रसाद 
527 JGR00526श्री प्रेमलाल स्व. श्री हरिलाल 
528 JGR00527श्री भानुप्रताप श्री लखन राणा 
529 JGR00528श्री भुनेश्वर श्री शशी कुमार 
530 JGR00529श्री खेमराज राणास्व. श्री मया राम 
531 JGR00530श्री सुरेन्द्र राणाश्री हिराधर 
532 JGR00531श्री छोटेलाल कुम्हारश्री बुखउ राम 
533 JGR00533श्री चमार सिंहदेवचरण 
534 JGR00534श्री मनोहर राणादेवचरू राणा 
535 JGR00535श्री पोकचंद राणापदमन राणा 
536 JGR00536श्री साहेब राणासारथी राणा 
537 JGR00537श्री पेदुराम राणाचोवाराम 
538 JGR00538श्री बलराम राणापूदुराम राणा 
539 JGR00539श्री श्यामसुन्दर राणादेवनाथ कुभं 
540 JGR00540श्री संतोष कुमार रामनाथ 
541 JGR00541श्री घासिया राम फुलसिंग 
542 JGR00542श्री दिलीप भीमराव राणा 
543 JGR00543श्री दुर्गाचरण मिनकेतन राणा 
544 JGR00544श्री भागीरथी स्व. मदनलाल 
545 JGR00545श्री रामकुमार स्व. पालू राम 
546 JGR00546श्री संतू रामरामसाय 
547 JGR00547श्री लीलारामरामधिन 
548 JGR00548श्री राजमनी कुभंकारशंकर प्रसाद 
549 JGR00549श्री सुदर्शन कुम्हारस्व. शिवचरण 
550 JGR00550श्री सुखी राम कुम्हारमंगतूराम 
551 JGR00551श्री राजेश कुमाररामदास 
552 JGR00552श्री शिवशंकरस्व. कुष्ण कुमार 
553 JGR00553दिवाकर निमजे  


Note: For better performance please use Internet Explorer above than 6.0